python学习_python怎么将整数反转输出

2021-05-21 0 1,132 百度已收录

python学习_python怎么将整数反转输出

给定一个32位的标记整数,前往它的反转整数

Example 1:
 
Input: 123
Output: 321
Example 2:
 
Input: -123
Output: -321
Example 3:
 
Input: 120
Output: 21

假定该整数的巨细范畴为:,假如反转整数溢出,就前往0。

1:一般整数办法完成,应用余数*10累加的办法实现。需求留意的是,python对于整数除了法采纳“向下取整”机制,以是负数以及正数要差别运算。

def reverse(self, x):
    """
    :type x: int
    :rtype: int
    """
    num = 0
    if x == 0:
      return 0
    if x < 0:
      x = -x
      while x != 0:
        num = num*10 + x%10
        x = x/10
      num = -num
    else:
      while x != 0:
        num = num*10 + x%10
        x = x/10
      
    if num>pow(2,31)-1 or num < pow(-2,31):
      return 0
    return num

2:整数转字符串,反转字符串,而后再转整数

def reverse(self, x):
    """
    :type x: int
    :rtype: int
    """
    plus_minus = ""
    reverse_x = ""
    if x<0:
      plus_minus = "-"
      x = -x
    for i in str(x):
      reverse_x = i + reverse_x
    reverse_x = plus_minus +reverse_x
    if int(reverse_x)>pow(2,31)-1 or int(reverse_x)<pow(-2,31):
      return 0

相关教程推选:Python视频教程

以上便是python怎样将整数反转输入的具体内容,更多请存眷酷吧易资源网别的相关文章!

收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0)

酷吧易资源网 python教程 python学习_python怎么将整数反转输出 https://www.kubayi.com/4917.html

常见问题

相关文章

评论
暂无评论